100+ Indonesian words that start with U Letter – Spelling

Welcome back to MasteringBahasa.com. This is the right place for learning Bahasa Indonesia or Indonesian Language. On the previous article we are listing so many words from each alphabet such as List of Indonesian Words that Start from E, Indonesian Words Starting with N, Indonesian Words Starting with F, etc.

Indonesian Words that Start with ‘U’ Letter 

This time, we will elaborate the Indonesian words from letter ‘U’ as the first alphabet.

 1. Uang = (oo-wang) = Money
 2. Uap = (oo-wap) = Fumes
 3. Ubah = (oo-bach) = Change
 4. Ubi = (oo-bee) = Yam
 5. Ubi Jalar = (oo-bee-jaa-lar) = Sweet Potatoes
 6. Ubur-ubur = (oo-boor-oo-boor) = Jellyfish
 7. Ubun-ubun =  (oo-boon-oo-boon) = Cantle/Crown
 8. Ucek = (oo-cęk) = Wipe
 9. Uduk (Nasi Uduk) = (oo-dook) = Uduk/Uduk Rice (One of Indonesian Food; steamed rice with coconut milk and other spice).
 10. Udang = (Oo-dang) = Prawn
 11. Udara = (oo-daa-raa) = Air
 12. Udik = (oo-deek) = Plebeian/Provincial (or sometimes it is called Villager as a slang word)
 13. Ufuk = (oo-fook) = Horizon
 14. Ugal-ugalan = (oo-gal-oo-ga-lan) = Reckless/Inconsiderate
 15. Ulir = (oo-leer) = Thread
 16. Ujub = (oo-joob) = Ujub (Similar with Narcissistic or Snob)
 17. Ukulele = (oo-koo-lè-lè) = Ukulele
 18. Ungkap = (oong-cup) = Reveal
 19. Usap = (oo-sap) = Rub/Wipe
 20. Usah = (oo-sah) = Need/You Have To
 21. Uzur = (oo-zoor) = Elderly
 22. Ukur = (oo-koor) = Measure
 23. Ulah = (oo-lah) = Act
 24. Udel (or ‘Pusar’ in slang words) = (oo-del) = Navel
 25. Uskup = (oos-koop) = Bishop
 26. Unduh = (oon-dooh) = Download
 27. Unggah = (oong-gah) = Upload
 28. Urung = (oo-roong) = Undo/Fail
 29. Uring-uringan = (oo-ring-oo-ri-ngan) = Grumpy
 30. Urus = (oo-roos) = Handle it
 31. Umur = (oo-moor) = Age
 32. Usia = (oo-see-ya) = Age
 33. Umum = (oo-moom) = Common
 34. Ulang = (oo-laang) = Replay
 35. Ulang alik = (oo-lang-aa-leek) = Shuttle
 36. Umbi = (oom-bee) = Tuber/Root
 37. Umpama = (oom-pa-ma) = For Example/In Case Of,
 38. Ultra = (ool-tra) = Ultra
 39. Ultraviolet = (oo-tra-fi-yo-let) = Ultraviolet 
 40. Ultrasonik = (ool-tra-soo-nik) = Ultrasonic
 41. Ular = (oo-lar) = Snake
 42. Ulat = (oo-lat) = Worm
 43. Ulet = (oo-let) = Tenacious/Persitent
 44. Ulas = (oo-laas) = Review
 45. Ultimatum = (ool-tee-maa-toom) = Ultimatum
 46. Umbul-umbul = (oom-bul-oom-bul) = Banner
 47. Umpan = (oom-pan) = Bait/Decoy
 48. Umpat = (oom-pat) = Curse/Swearing
 49. Umpet = (oom-pet) = Hide
 50. Ulos = (oo-loss) = Ulos (Traditional Fabric from North Sumatera) 
 51. Umat = (oo-maat) = People
 52. Undang = (oon-dang) = Invite
 53. Undang-undang = (oon-dang-oon-dang) = Constitution
 54. Undak (Undakan) = (oon-dak) = Steps
 55. Unggul = (oong-guul) = Superior
 56. Unggas = (oong-gas) = Poultry
 57. Unggun = (oong-goon) = Pile
 58. Uni = (oo-nee) = Union (In other words, uni means elder sister in Minang language)
 59. Universal = (oo-nee-fer-sal) = Universal
 60. Universitas = (oo-nee-fer-see-taas) = University
 61. Uniseks = (oo-nee-seks) = Unisex
 62. Ungu = (oo-ngoo) = Purple
 63. Unilateral = (oo-nee-la-te-ral) = Unilateral
 64. Unta = (oon-taa) = Camel
 65. Untai = (oon-tay) = Strand
 66. Untaian = (oon-ta-yan) = Strands
 67. Untuk = (oon-tuk) = To/For
 68. Unjuk = (oon-jook) = Show
 69. Ungkit = (oong-kit) = Leverage
 70. Untung = (oon-toong) = Profit (In other words could be Gain or Benefir)
 71. Upaya = (oo-pa-ya) = Effort
 72. Upah = (oo-pah) = Salary
 73. Upacara = (oo-pa-ca-ra) = Ceremony (or ceremonial)
 74. Upeti = (oo-pę-ti) = Tribute
 75. Uranus = (oo-ra-noos) = Uranus
 76. Uranium = (oo-ra-nee-um) = Uranium
 77. Urang aring = (oo-rang-aa-reeng) = Urang Aring (or Eclipta alba in Latin names/scientific language)
 78. Urgen = (oor-gen) = Urgent
 79. Urgensi = (oor-gen-see) = Urgency
 80. Urin = (oo-reen) = Urine
 81. Uraian = (oo-ra-yan) = Description
 82. Urai = (oo-ray) = Explained
 83. Urolog = (oo-ro-log) = Urologist
 84. Urologi = (oo-ro-lo-gee) = Urology
 85. Urdu = (oor-doo) = Urdu
 86. Usaha = (oo-sa-ha) = Business
 87. Usang = (oo-sang) = Old/Obsolete
 88. Usir = (oo-seer) = Drive out
 89. Urea = (oo-re-ya) = Urea
 90. Ustadz = (us-tad) = Chaplain
 91. Usik = (oo-seek) = Tease on
 92. Urban = (oor-ban) = Urban
 93. Urbanisasi = (oor-ba-nee-sa-si) = Urbanization
 94. Urat = (oo-rat) = Vein
 95. Usus = (oo-soos) = Intestine (Or bowel) 
 96. Utak atik = (oo-tak-aa-teek) = Tweak
 97. Ulama = (oo-la-ma) = Theologian (or scholar)
 98. Utara = (oo-ta-ra) = North
 99. Uterus = (oo-te-roos) = Uterus
 100. Utang = (oo-tang) = Debt
 101. Utopi = (oo-to-pee-ya) = Utopia
 102. Utopis = (oo-to-pees) = Utopians
 103. Utuh = (oo-tuh) = Intact
 104. Ujar = (oo-jar) = Say (or Said)
 105. Utas = (oo-tas) = Thread

That was the words Indonesian words that start with U letter. For information, the words from that letter is not as much as the other letter, but it is often use in daily conversation. You can learn Romantic Words in Indonesian Language and Unique Indonesian Words to increasing your capability in Bahasa Indonesia